Raad van bestuur

De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk en individueel bevoegd tot en verantwoordelijk voor het besturen van de GrandCare en voor de algemene gang van zaken.

Mevrouw D. van den Berg
Mevrouw R. van den Berg