GrandCare vindt het vanzelfsprekend (ambulante) zorg te bieden die aan de huidige eisen en verwachtingen van de samenleving voldoet. Daarin doen we geen concessies, kwaliteit van zorg is immers de basis. Het realiseren van blijvende Kwaliteit is vooral samen leren en verbeteren. Op het niveau van de ontmoeting en het gesprek tussen cliënt en zorgverlener, maar ook op het niveau van betrokken (partner)organisaties en op het niveau van de samenleving als geheel. In afstemming met de cliënt en samenwerkingspartners kijken onze deskundige medewerkers scherp naar wat voor de cliënt nodig is en wat de client helpt naar meer zelfredzaamheid, in de eigen omgeving.

GrandCare laat zich jaarlijks door een certificerende organisatie toetsen en beoordelen. Dat noemen we een externe audit. We voeren jaarlijks ook een interne audit uit. Via deze audits leggen we ons kwaliteitssysteem langs de meetlat van strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Deze eisen staan beschreven in de ISO 9001-2015 certificering. Een aanvulling daarop is de NEN-EN 15224 norm. Dit is een Europese norm met extra eisen voor het hele terrein van zorg en welzijn. Zo zijn er binnen de norm specifieke bepalingen ten aanzien van de positie van de cliënt en ten aanzien van risicomanagement binnen de zorg. Met het behalen van het certificaat in 2017 en hercertificering (september 2020) tonen we aan dat we ons kwaliteitssysteem goed op orde hebben, de cliënt en kwaliteit van zorg centraal stellen en continue verbetering nastreven.

Download certificaat