Gezinsondersteuning

Soms is extra ondersteuning nodig i.v.m. ziekte, zorgsignalen, overbelasting of verstandelijke beperking bij ouders. Een (gezins)ondersteuner biedt ondersteuning op een heel praktische wijze in een gezin. Vaak is een (gezins)ondersteuner meerdere keren per week, meerdere uren per dag in het gezin aanwezig. Ook in het weekend of avond als dat nodig is.

Het doel van de (gezins)ondersteuning is om in samenwerking met de opdrachtgever, thuisbegeleider en het gezin een veilig en prettig leefklimaat te creëren en te behouden. (Gezins)ondersteuning staat voor (gezins)gerichte benadering in de thuissituatie waar de ontwikkeling van de jeugdige in een zo optimaal mogelijke omgeving centraal staat.

Een gezinsondersteuner biedt op een zeer praktische wijze ondersteuning

GrandCare is een gecontracteerde aanbieder vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW).

Nu aanmelden?

Vul het aanmeldformulier in. Wilt u liever telefonisch contact? Bel dan met 024 357 34 68.

Wat wij doen

Wat wij doen?

GrandCare biedt ondersteuning bij:

 • Behouden van structuur en regelmaat.
 • Het creëren van een stabiele en positieve opvoedingsomgeving.
 • Het vasthouden van nieuw geleerde vaardigheden.
 • Het aanleren van basisopvoedingsvaardigheden.
 • Ontlasten van ouders/verzorgers.
 • Signalerende functie.

Praktische voorbeelden

 • Wassen en aankleden kinderen.
 • Naar school brengen van kinderen.
 • Sociale activiteit met kinderen.
 • Bereiden van de maaltijd.
 • Licht huishoudelijk werk.
Uitgangspunten

Uitgangspunten

Om een veilig en prettig leefklimaat te creëren en te behouden

Geen contra indicaties, iedereen is welkom.

Intern korte lijnen.

Juiste persoon juiste plaats.

Nauwe samenwerking met betrokkenen.

Vast gezicht per cliënt.

Aanvragen

Aanvragen

Voor gezinsondersteuning van GrandCare is nodig:

Aanmelden kan via alle erkende verwijzers uit de gemeente; Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Arnhem, Renkum, Duiven, Rheden, Doesburg, Overbetuwe, Lingewaard en Wageningen.

U kunt hierbij denken aan het: Kernteam, Wijkteam, Regieteam en het Interventieteam. Alleen voor jeugdigen geldt dat u ook kan aanmelden via: Jeugdbescherming, GGD of uw huisarts.

Veelgestelde vragen

 • Ben ik gebonden aan een overeenkomst?

  GrandCare heeft een overeenkomst met uw gemeente. Echter maken wij met u wel afspraken over de inhoud van de hulpverlening. Indien u via het PGB of particulier gebruik maakt van onze diensten ontvangt u een overeenkomst.

 • Kan ik de ondersteuning op vaste dagen ontvangen?

  In overleg met u en uw verwijzer stemmen we samen de dagen en tijden af.

 • Heeft GrandCare een wachtlijst?

  Wij streven er altijd naar om zonder wachtlijst te werken. Helaas kunnen we het niet altijd voorkomen. Voor thuisbegeleiding en gezinsondersteuning geldt momenteel een wachtlijst van c.a. 3-4 weken.

 • Wie zijn erkende verwijzers?

  U kunt worden aangemeld voor onze dienstverlening door onderstaande erkende verwijzers, ook de Lokale Toegangspoort genoemd. U kunt hierbij denken aan het: Kernteam, Wijkteam, Regieteam en het Interventieteam. Alleen voor jeugdigen geldt dat u ook kan worden aangemeld via: Jeugdbescherming, GGD of uw huisarts.

  Algemene voorziening
  Binnen de gemeente Beuningen valt de gezinsondersteuning onder de algemene voorziening. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft.
  GrandCare is een gecontracteerde aanbieder vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW).
  Aanmelden kan via alle erkende verwijzers uit de gemeente; Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar.

 • Welke dagen/tijden is GrandCare bereikbaar

  De backoffice van GrandCare is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.  Verblijf is 24/7 bereikbaar.

 • In welke regio werkt GrandCare?

  GrandCare werkt in Het Rijk van Nijmegen en Regio Arnhem: de gemeenten Heumen, Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Wijchen, Mook en Middelaar, Renkum, Duiven, Rheden, Doesburg, Overbetuwe, Lingewaard en Wageningen.

 • Krijg ik steeds dezelfde zorgverlener?

  Wij proberen u zo veel mogelijk te koppelen aan één zorgverlener. Mocht dat niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld doordat u erg veel uren afneemt, dan stellen wij, in overleg met u, een klein team samen.

 • Moet ik een minimum aantal uren zorg afnemen?

  GrandCare hanteert geen minimale afname van dagen. Wel minimaal 1 uur per keer.

 • Wat kan ik verwachten van een intakegesprek?

  De thuisbegeleider of gezinsondersteuner komt op intake, meestal bij u thuis. Samen wordt de hulpvraag besproken en zal de hulpverlening starten. Het intake gesprek duurt c.a. 1 uur.

 • Welke financieringsvormen heeft GrandCare?

  U kunt van GrandCare gebruik maken via de WMO, JW, PGB of op particuliere basis.