Gezinsondersteuning

Het gezinsleven kan mooi zijn. Maar soms ook veeleisend of zelfs problematisch. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of overlijden of problemen met uw kind. Vindt u het lastig om uw gezin goed en prettig draaiende te houden? Dan kunt u bij GrandCare terecht voor gezinsondersteuning.

Hoe vaak?

Vaak is een gezinsondersteuner meerdere keren per week, meerdere uren per dag aanwezig in een gezin. Als dat nodig is ook in het weekend of ’s avonds.

Praktische ondersteuning

Een gezinsondersteuner komt bij u thuis voor praktische ondersteuning. Onze zorgprofessional helpt bij het reilen en zeilen binnen uw gezin. Hij of zij heeft een luisterend oor. Vangt de kinderen op als u dat even lastig vindt. En neemt u allerlei taken uit handen. Samen zorgen we voor een veilige en prettige leefomgeving voor alle gezinsleden. De ontwikkeling van uw kind staat daarbij centraal.

Een gezinsondersteuner biedt op een zeer praktische wijze ondersteuning

GrandCare is een gecontracteerde aanbieder vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW).

Kies ook voor gezinsondersteuning van GrandCare

Heeft u behoefte aan ondersteuning in uw gezin? Zodat uw gezin blijft draaien en de leefomgeving voor iedereen veilig en prettig blijft? Neem voor meer informatie contact op met de mensen van GrandCare.

Graag meer informatie of direct aanmelden

Wat wij doen

Wat wij doen?

GrandCare biedt ondersteuning bij

 • Zorgen voor structuur en regelmaat
 • Creëren van een stabiele en positieve opvoedingsomgeving
 • Aanleren en vasthouden van (opvoed)vaardigheden
 • Ouders/verzorgers ontlasten
 • Praktische zaken zoals wassen en aankleden van de kinderen, naar school brengen, sociale activiteiten met de kinderen, eten maken, licht huishoudelijk werk.
Uitgangspunten

Uitgangspunten

Voor een veilig en prettig leefklimaat

 • Iedereen is welkom (geen contra-indicaties)
 • De juiste persoon op de juiste plek
 • Een vast gezicht per cliënt
 • Kleinschaligheid
 • Nauwe samenwerking met betrokkenen
Aanvragen

Aanvragen

Via een erkende verwijzer

Aanmelding via erkende verwijzers uit de gemeenten: Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Arnhem, Renkum, Duiven, Rheden, Doesburg, Overbetuwe, Lingewaard en Wageningen.

Denk aan: het Kernteam, het Wijkteam, het Regieteam. Gaat het om een jeugdige, dan kunt u ook aanmelden via: Jeugdbescherming, GGD of uw huisarts.

Veelgestelde vragen

 • Ben ik gebonden aan een overeenkomst?

  GrandCare heeft een overeenkomst met uw gemeente. Echter maken wij met u wel afspraken over de inhoud van de hulpverlening. Indien u via het PGB of particulier gebruik maakt van onze diensten ontvangt u een overeenkomst.

 • Kan ik de ondersteuning op vaste dagen ontvangen?

  In overleg met u en uw verwijzer stemmen we samen de dagen en tijden af.

 • Heeft GrandCare een wachtlijst?

  Wij streven er altijd naar om zonder wachtlijst te werken. Helaas kunnen we het niet altijd voorkomen. Voor thuisbegeleiding en gezinsondersteuning geldt momenteel een wachtlijst van c.a. 3-4 weken.

 • Wie zijn erkende verwijzers?

  U kunt worden aangemeld voor onze dienstverlening door onderstaande erkende verwijzers, ook de Lokale Toegangspoort genoemd. U kunt hierbij denken aan het: Kernteam, Wijkteam, Regieteam en het Interventieteam. Alleen voor jeugdigen geldt dat u ook kan worden aangemeld via: Jeugdbescherming, GGD of uw huisarts.

  Algemene voorziening
  Binnen de gemeente Beuningen valt de gezinsondersteuning onder de algemene voorziening. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft.
  GrandCare is een gecontracteerde aanbieder vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW).
  Aanmelden kan via alle erkende verwijzers uit de gemeente; Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar.

 • Welke dagen/tijden is GrandCare bereikbaar

  De backoffice van GrandCare is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.  Verblijf is 24/7 bereikbaar.

 • In welke regio werkt GrandCare?

  GrandCare werkt in Het Rijk van Nijmegen en Regio Arnhem: de gemeenten Heumen, Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Wijchen, Mook en Middelaar, Renkum, Duiven, Rheden, Doesburg, Overbetuwe, Lingewaard en Wageningen.

 • Krijg ik steeds dezelfde zorgverlener?

  Wij proberen u zo veel mogelijk te koppelen aan één zorgverlener. Mocht dat niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld doordat u erg veel uren afneemt, dan stellen wij, in overleg met u, een klein team samen.

 • Moet ik een minimum aantal uren zorg afnemen?

  GrandCare hanteert geen minimale afname van dagen. Wel minimaal 1 uur per keer.

 • Wat kan ik verwachten van een intakegesprek?

  De thuisbegeleider of gezinsondersteuner komt op intake, meestal bij u thuis. Samen wordt de hulpvraag besproken en zal de hulpverlening starten. Het intake gesprek duurt c.a. 1 uur.

 • Welke financieringsvormen heeft GrandCare?

  U kunt van GrandCare gebruik maken via de WMO, JW, PGB of op particuliere basis.