Over GrandCare

Over GrandCare

Over GrandCare

GrandCare is een daadkrachtige organisatie die zich al ruim twaalf jaar inzet voor mensen met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Onze professionals bieden begeleiding in de thuissituatie. Daarnaast heeft GrandCare in Nijmegen een locatie gericht op respijtzorg en logeeropvang.

Samen met u en de verwijze kijken naar uw behoefte en zoeken daar de beste ondersteuning bij. Hierin werken we samen met professionele en informele partners. Daarbij streven we naar een organisatie met zo min mogelijk bureaucratie. Dat vraagt van onze professionals een hands-on mentaliteit waar veel ruimte is voor en creativiteit. Dat is voor ons een belangrijke voorwaarde voor goede begeleiding.

Kies ook voor begeleiding van GrandCare

Heeft u behoefte aan begeleiding door een professional? Kies ook voor de begeleiding van GrandCare. We schakelen snel en starten zo snel mogelijk.

Onze visie

GrandCare ziet de samenleving als een geheel van onlosmakelijk met elkaar verbonden individuen die elkaar op allerlei manieren beïnvloeden. Als we iets willen verbeteren, moeten we het met elkaar doen, juist ook door familie, vrienden en hulpverleners in de buurt daarbij betrekken. We vinden dat mensen zo veel mogelijk ruimte moeten krijgen om zichzelf te zijn, liefst in hun eigen omgeving. GrandCare kijkt naar wat nodig is en biedt mensen begeleiding, dichtbij en samen.

Onze missie

GrandCare wil mensen hun eigen leven laten leiden op een manier waar zij zich prettig bij voelen, zichzelf kunnen zijn en binnen aanvaardbare normen en waarden. Daarom bieden wij hulpverlening die we onze eigen naasten toewensen.

Maatschappelijke dienstverlening op maat