Over zorgorganisatie GrandCare

Over GrandCare

Over zorgorganisatie GrandCare

GrandCare is een kleinschalige, daadkrachtige zorgorganisatie voor mensen van alle leeftijden. Ruim honderd zorgprofessionals zetten zich dagelijks in voor mensen met uiteenlopende zorgvragen. Van ondersteuning & gezelschap aan ouderen tot thuisbegeleiding en gezinsondersteuning. En van respijtzorg voor mantelzorgers tot logeeropvang voor mensen die op adem willen komen.

Wij kijken naar uw behoefte en zoeken daar de beste ondersteuning bij. Eventueel werken we samen met professionele partners. We bieden zorg in de regio, van mensen uit de regio zelf. Dát is onze kracht. Want we zijn altijd dichtbij. Dat is voor ons een belangrijke voorwaarde voor goede zorg. Daarbij streven we naar een organisatie met zo min mogelijk administratie. Dat vraagt van onze professionals een hands-on mentaliteit en veel eigen inbreng en creativiteit.

Het begon bij oma

GrandCare werd in 2009 opgericht door Daniëlle van den Berg en Rianne van den Berg. Beiden hadden al veel werkervaring met zorg & welzijn. “Het begon allemaal bij onze oma, die Alzheimer had. Onze moeder is enig kind en kon de zorg niet meer alleen aan. Daarom zochten we vrijwilligers om oma te ondersteunen en gezelschap te houden. GrandCare was geboren. Oma had veel baat bij de mensen die naar haar omkeken. Dat motiveerde ons om nóg meer mensen te willen ondersteunen.”

Kies ook voor zorg en ondersteuning door GrandCare

Heeft u behoefte aan zorg en ondersteuning door een professional? Kies ook voor de kleinschaligheid en betrokkenheid van GrandCare. We schakelen snel en starten zo snel mogelijk.

Onze visie

GrandCare ziet de samenleving als een geheel van onlosmakelijk met elkaar verbonden individuen die elkaar op allerlei manieren beïnvloeden. Als we iets willen verbeteren, moeten we het met elkaar doen, juist ook door familie, vrienden en hulpverleners in de buurt daarbij betrekken. We vinden dat mensen zo veel mogelijk ruimte moeten krijgen om zichzelf te zijn, liefst in hun eigen omgeving. GrandCare kijkt naar wat nodig is en biedt mensen hulp en ondersteuning, dichtbij en samen.

Onze missie

GrandCare wil mensen hun eigen leven laten leiden op een manier waar zij zich prettig bij voelen, zichzelf kunnen zijn en binnen aanvaardbare normen en waarden. Daarom bieden wij zorg en hulpverlening die we onze eigen naasten toewensen.

Maatschappelijke dienstverlening op maat