We willen graag dat cliënten met ons in gesprek gaan en meedenken over verbetering van kwaliteit. Daarom heeft GrandCare een Raad van Cliënten.

Wie zit er in de Raad van Cliënten?

Wij zoeken nog leden voor onze Raad van Cliënten.  Bent u cliënt, familielid of op andere wijze betrokken bij onze werkzaamheden en heeft u interesse deel te nemen aan onze Raad van Clienten neem dan contact op met Renate van Sommeren via raadvanclienten@grandcare.nl.

Onze Raad van Cliënten is in ontwikkeling, heeft u een vraag, een aandachtspunt die u wilt voorleggen? Stuur dan een mail naar raadvanclienten@grandcare.nl.

Individuele medezeggenschap

GrandCare gaat ervan uit dat aan cliënten zelf medezeggenschap wordt gegeven over de organisatie en inhoud van de (individuele) begeleiding die ze krijgen. In principe zijn het cliënten zelf die de medezeggenschap uitoefenen. Hoe de individuele medezeggenschap wordt vormgegeven, wordt vastgelegd in het hulpverleningsplan. Hiermee is de medezeggenschap op individueel niveau vastgelegd. Voor minderjarige cliënten en mensen die onbekwaam zijn, zijn het altijd hun wettelijke vertegenwoordigers, die hen vertegenwoordigen.