Leden voor de cliëntenraad

Gaat u de uitdaging aan?

Omschrijving

We willen graag dat cliënten met ons in gesprek gaan en meedenken over verbetering van kwaliteit. Daarom heeft GrandCare een Raad van Cliënten.

Profielschets lid Cliëntenraad GrandCare

 • U bent cliënt van GrandCare of u bent cliënt geweest van GrandCare.
 • U bent mantelzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt van GrandCare.
 • U bent anderszins duurzaam onderdeel van het sociale netwerk van een cliënt van GrandCare.

De tijdsinvestering

 • C.a. 20 uur op jaarbasis, afhankelijk van het aandachtsgebied.
 • C.a. 2x per jaar een vergadering met de Cliëntenraad.
 • Tijd om u te verdiepen in bepaalde diensten en/of vraagstukken.
 • 1x per jaar een vergadering in bijzijn van Raad van Bestuur
 • 1x per jaar een vergadering in bijzijn van Raad van Commissarissen

Profielschets voorzitter Cliëntenraad

Aanvullend op de bovenstaande zaken in de profielschets voor een lid van de Cliëntenraad heeft de voorzitter de volgende taken:

 • Het voorzitten van de vergaderingen van de Cliëntenraad.
 • Het opstellen van de agenda voor de vergaderingen.
 • Het extern vertegenwoordigen van de Cliëntenraad volgens afspraken gemaakt in de Cliëntenraad.
 • Het tekenen van officiële stukken.

De volgende personen kunnen geen lid zijn van de Cliëntenraad

 • Personen die een dienstverband hebben met GrandCare of dat minder dan twee jaar geleden hebben gehad.
 • Personen die gehuwd zijn of een duurzame relatie onderhouden met een medewerker van GrandCare.
 • Leden van de Raad van Commissarissen
 • Vrijwilligers van GrandCare.
 • Personen die werkzaam zijn voor afdelingen van organisaties die beleid bepalen wat van invloed is op GrandCare en/of afdelingen die betrokken zijn bij de financiering van GrandCare (bv. ambtenaren van relevante afdelingen in dienst van de gemeente; gemeenteraadsleden).
 • Personen die niet in staat of breid zijn aan de profielschets te voldoen.

Openstaande functies

Voorzitter (vacant)
Secretaris (vacant)
Lid (vacant)
Lid (vacant)
Lid (vacant)

Kosten die u maakt voor uw werk voor de Cliëntenraad worden vergoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renate van Sommeren, Tel: 024-3573468

Functie eisen

 • U stelt de belangen van cliënten van GrandCare voorop.
 • U bent gemotiveerd en geïnteresseerd om vanuit cliëntperspectief zich een mening te vormen over diverse onderwerpen die het beleid en de diensten van GrandCare betreffen.
 • U kunt goed samenwerken in teamverband.
 • U heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden: luisteren, respectvol kunnen optreden, standpunten kunnen verwoorden.
 • U heeft voldoende tijd en energie voor vergaderingen, het lezen van stukken en om zich te verdiepen in bepaalde diensten van GrandCare.
 • U gaat vertrouwelijk om met informatie.
 • U beschikt over een computer en e-mail.

Stap 1 van 3 - Jouw gegevens

33%